Om rasen

Tibetansk terrier

Rasen har sitt ursprung i Tibet. Den var en tillgiven och uppskattad sällskapshund, men det är också troligt att den mestadels var en arbetande hund. I början av 1930-talet etablerades rasen i England och till Sverige kom den 1958. Som vakthund kunde den ge ett varnande skall om någon fiende närmade sig, men den skulle aldrig ingripa. Den hjälpte till att hålla samman och driva fåren. Den är alltså en vakt/varnings hund och en vallhund. Numera används den dock som en uppskattad sällskapshund. Den tibetanska terriern måste vara smidig, snabb, välbalanserad, stark och tuff.

De är sunda och naturliga hundar och det är inte ovanligt att de lever i 15–16 år och är friska och aktiva hela tiden. De är inte speciellt benägna att få småkrämpor

Människorna i Tibet kallade dem för “småfolket” och det säger en hel del. Den är intelligent, tillgiven och mycket känslig för sin ägares sinnesstämning. Den försöker vara till lags, hårdhänt bestraffning är mycket olämpligt även om det är viktigt att uppfostran är fast och konsekvent. Det är viktigt för en tibetansk terrier att få vara en fullvärdig familjemedlem. Till sin natur är rasen gladlynt och barnslig och många av dem tror att de är valpar hela livet.

Den Tibetanska terriern är en kvadratisk hund som har en mankhöjd av 36-41 cm. Inga egenskaper hos rasen skall vara överdrivna och de flesta av dem kan beskrivas med ordet lagom.

Hos den vuxna hunden består pälsen av täckhår och underull. I samband med att vuxenpälsen börjar växa ut blir regelbunden pälsvård ett måste. Man måste lägga ner lite extra arbete och tid  på pälsvården. För att underlätta för framtiden är det bra att redan från en tidig ålder vänja hunden att bli borstad, badad och fönad. Dock kan man ha sin tibetanska terrier klippt vilket kan passa bättre för många som inte vill lägga ner allt för mycket tid på pälsvård.

Tibetansk terrier tillhör rasklubben, TTS, Tibetanska Terriersällskapet, samt specialklubben, SvKTR, Svensk Specialklubb för Tibetanska Raser.

Mer om den Tibetanska terriern kan du läsa på TTS hemsida!

(Källa : SKK och Tibetanska Terriersällskapet)